Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny

Niepokalanie Poczętej

Prowincja Łódzka

Aktualności

Jezus żyje!

Zgromadzenie

Misja i duchowość

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, nazwane popularnie: służebniczki starowiejskie (od nazwy miejscowości – Stara Wieś – gdzie znajduje się dom generalny zgromadzenia), założone w Wielkopolsce przez bł. Edmunda Bojanowskiego 3 maja 1850 roku - w ujęciu prawnym jest zgromadzeniem zakonnym, habitowym, oddającym się zewnętrznej działalnosci apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych, na prawie papieskim.

Służebniczki starowiejskie są jednym z czterech istniejących Zgromadzeń Służebniczek. Autonomię uzyskało w 1866 roku, a 9 grudnia 1930 roku zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Dowiedz się więcej

Prowincja Łódzka

Jedną z czterech polskich prowincji Zgromadzenia jest powstała w 1958 roku Prowincja ŁÓDZKA. Na jej terenie służebniczki podejmują pracę: katechetyczną, wychowawczą w przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i świetlicach środowiskowych. Posługują chorym w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyńskich, a także animują w parafiach działalność charytatywną. Ponadto podejmują pracę w charakterze zakrystianek i organistek, lekarzy i pielęgniarek oraz pracują w instytucjach kościelnych.

Poznaj siostry

Więcej o siostrach

Rozeznaj powołanie

Jeśli chcesz przyjechać do naszego domu indywidualnie, aby poznać naszą duchowość, rozeznać powołanie lub po prostu napić się znami kawy.

Napisz do nas

Praca z młodzieżą

Wspólne pielgrzymowanie

Dowiedz się więcej

Ogólnopolskie Forum Młodych

Dowiedz się więcej

Skrzynka intencji

Skrzynka intencji

Skrzynka intencji formularz

W formularzu kontaktowym prosimy nie podawać danych osobowych. Wszelkie dane osobowe przesłane za pomocą powyższego formularza zostaną natychmiast usunięte przez administratora. Przesłane intencje są omadlane, jednak nigdy nie wysyłamy odpowiedzi na zadawane pytania.

Wpisz tutaj swoją intencję, aby powierzać nam ważne dla Ciebie sprawy