Bibliodrama z Młodymi

W dniach 26-28 stycznia w Częstochowie, w domu Zgromadzenia przy ul. Kazimierza 1 odbyło się skupienie dla młodzieży powyżej 15 roku życia. Tym razem do współpracy zaprosiłyśmy Siostry: Aneta Światłoń oraz Jadwiga Mięsowska, z prowincji krakowskiej, które poprowadził warsztat bibliodramy. Podczas godzin modlitwy towarzyszył nam fragment Słowa o spotkaniu Jezusa z Bartymeuszem. Podczas skupienia nie zabrakło okazji do modlitwy na Jasnej Górze, przed tronem Matki oraz możliwości wspólnych spotkań, rozmów i 'bycia’ razem. Pogłębiony kontakt ze Słowem oraz radosne poczucie wspólnoty na długo zostaną w naszych sercach. Mamy też nadzieję, że wydadzą dobre owoce.

s.Barbara