„Boże, za to że jestem Polakiem bardzo Ci dziękuję, a moją Ojczyznę nad wszystko miłuję”.

Organizowane sytuacje edukacyjne miały na celu rozwijanie u dzieci  poczucia patriotyzmu
i tożsamości narodowej, kształtowanie szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych oraz rozbudzanie zainteresowań historią własnego kraju.

W czasie programu artystycznego dzieci zaprezentowały swoje  uzdolnienia recytując wiersze i śpiewając piosenki patriotycznej takie jak. Legiony, Wojenko, Ułani i Hymn Narodowy.. Wielkim wzruszeniem był przemarsz  żołnierzy i prezentacja polskiego tańca –  Krakowiaka. Dzieci były przebrane w narodowe stroje , a piękna dekoracja sali  oddawała ducha polskości.   Podkreślono również postać  bł. Edmunda i Jego posługę  w trudnych czasach naszego Narodu.  Pomimo upływu czasu, jego koncepcja pedagogiczna pozostaje nadal aktualna i ma ponadczasowy charakter.

Spoglądając na osobę Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego zatrzymajmy się na chwilę nad słowami Świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Uczmy się od bł. Edmunda gorliwej miłości do Maryji, do dzieci i naszej Ojczyzny.. Bowiem kochać i podążać za miłością to cel pewny do zbawienia.