Dzień I nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Przykład ufności w Opatrzność Bożą

Błogosławiony Ojcze Założycielu, wiele razy dałeś wyraz Twej niezachwianej ufności w Bożą Opatrzność. Wyznałeś: „O jakże cudowne są sprawy Opatrzności” (Dziennik 19.04.1853) – to był Twój zachwyt nad dobrocią Boga, Jego przewidującym i mądrym prowadzeniem człowieka. Ojcze Edmundzie, Twoja ufność w Bożą Opatrzność wyrażała się w podejmowaniu zadań po ludzku przekraczających Twoje siły. Wiedziałeś jednak, że jesteś narzędziem w ręku Boga i w chwilach trudnych jedyną siłą Twoją była wiara w Bożą moc i ratunek. I Bóg zawsze spieszył z pomocą, a Ty, pełen wdzięczności, oznajmiłeś: „Wieczorem do modlitw moich wieczornych dodałem serdeczne modły dziękczynne za dzień, (…) w którym mi Bóg tyle miłosierdzia i swej cudownej Opatrzności okazał” (19.04.1853). Naucz nas Ojcze Twojej ufności, byśmy nie ulegały zwątpieniu. Uproś nam wiarę, że Bóg widzi wszystkie nasze potrzeby Okiem swej cudownej Opatrzności. Amen.