Młodzi konsekrowani – 2022

W dniach 22-25 września br. w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym odbył się IV KONGRES MŁODYCH OSÓB KONSEKROWANYCH, w którym uczestniczyło 612 osób z ponad 100 zakonów, zgromadzeń, instytutów, stowarzyszeń i wspólnot życia konsekrowanego. Tematem przewodnim Kongresu były słowa z Księgi Izajasza: „Powstań i świeć!” (Iz 60, 1a). Oprócz wspólnej modlitwy – Eucharystii, Liturgii Godzin, adoracji – Kongres był wspaniałą okazją do spotkań w grupach, wysłuchania konferencji, wymiany doświadczeń. Młodzi konsekrowani, a wśród nich kilkuosobowa grupa sióstr służebniczek, mogli dać świadectwo o swoim powołaniu i czerpać z bogactwa innych.