Na wzór bł. Edmunda…

W Domu Generalnym w Starej Wsi odbyło się spotkanie osób zaproszonych do Rodziny bł.
Edmunda Bojanowskiego. W kaplicy głównej ks. Jan Jachym z Łodzi, dawny wykładowca Pisma
Świętego, obecnie przebywający w Domu Księży Emerytów, odprawił Mszę św. w intencji nowo
powstającej grupy. W czasie homilii nawiązał do czytań mszalnych, ukazał postać bł. Edmunda jako
człowieka świeckiego sercem zaangażowanego w sprawy Boga i człowieka. Zacytował fragmenty
Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat roli świeckich w Kościele. Po krótkim spotkaniu przy
herbacie, wszyscy zostali zaproszeni do sali teatralnej, gdzie zostali powitani przez Matkę Generalną
Dorotę Baranowską, s. Annę Konieczną i s. Iwonę Zamorską – siostry, które zainicjowały tę grupę.
s. Małgorzata Ochęduszko – asystentka Rodziny z Łodzi, w prezentacji multimedialnej ukazała
założenia, strukturę, cel oraz zadania Stowarzyszenia Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego.
Przedstawiła też kilka zdjęć obrazujących działalność istniejących wspólnot na terenie naszego
Zgromadzenia. Na koniec p. Elżbieta Ochocka z Łodzi – członkini Stowarzyszenia, dała świadectwo
przynależności i swojego zaangażowania w parafii na wzór E. Bojanowskiego. Obecna też była s. Ewa
Picher – asystentka prowincji łódzkiej.
Ufamy, że spotkanie, pełne radosnej atmosfery, zachęciło obecnych do włączenia się do tej
wspólnoty by czerpać z duchowego skarbca patrona oraz formować swoje serce do pięknego życia
chrześcijańskiego.

s.Małgorzata