Odpust w parafii w Liskowie

W pierwszą niedzielę 7. listopada w naszej parafii przeżywaliśmy odpust ku czci Wszystkich Świętych. Dzieci z  przedszkola wraz z rodzinami uczestniczyły w sumie odpustowej włączając się w procesję z darami do ołtarza Pańskiego. Dzieci zostały ucharakteryzowane i wcieliły się w postacie świętych i błogosławionych niosąc do ołtarza dary: Święty Jan Paweł II, który niósł świecę, bł. Karolina Kózkówna niosąca różaniec, błogosławiony Edmund Bojanowski z pierniczkami, brat Albert z chlebem, królowa Jadwiga i dzieci krakowskie niosące kosz z owocami, św. Józef – hebel, Maryja – patenę z Hostią. Intencją zorganizowania procesji było przeciwstawienie się rozpowszechniającej się modzie haloweenowej, przybliżając życiorysy świętych i błogosławionych, szczególnie polskich.