Wrześniowe uroczystości w Luboniu

W sobotę, 24 września 2022 roku w Luboniu, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek z czterech gałęzi, przeżywało dzień dziękczynienia z okazji zakończenia obchodów 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego. Dziękczynienie rozpoczęło się programem słowno-muzycznym przygotowanym przez parafię Piaski, w której bł. Edmund Bojanowski był ochrzczony. Artyści przybliżyli życie bł. Edmunda od maleńkości do starości poprzez wcielenie się w postacie Edmunda oraz Jego rodziców. Przypomniana została także Jego twórczość w śpiewie „piosnek ludowych” które napisał. Następnie siostry, osoby świeckie, członkowie rodziny Edmundowej oraz zaproszeni goście, parafianie i władze miasta uczestniczyli w dziękczynnej Eucharystii pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio. Po Eucharystii można było nabyć „Edmundowe” pamiątki oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez siostry z Lubonia oraz okolicznych mieszkańców. W programie nie zabrakło także występu dzieci z ochronki i szkoły im. bł. E. Bojanowskiego oraz modlitwy przy grobie bł. Edmunda. Każdy pielgrzym przybyły na tę uroczystość z ufnością pozostawił swoje intencje Bogu przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego.