Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Jest to czas refleksji nad darem życia poświęconego Bogu i okazja do wyrażenia wdzięczności osobom konsekrowanym za ich świadectwo wiary i służbę Kościołowi i światu. W tym dniu Kościół powszechny zwraca uwagę na bogactwo darów i charyzmatów, jakie wnoszą do niego osoby konsekrowane: zakonnicy, zakonnice, pustelnicy, członkowie instytutów świeckich. Ich świadectwo wiary i oddania jest inspiracją dla wszystkich chrześcijan.

Dzień Życia Konsekrowanego to również czas dla samych osób konsekrowanych na refleksję nad swoim powołaniem i odnowienie zapału do dalszej służby. Jest to także okazja do rozeznania nowych wyzwań i szukania odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata. Dzień Życia Konsekrowanego to czas radości i świętowania.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i świętowania Dnia Życia Konsekrowanego!

Modlitwa za osoby konsekrowane:

Boże Ojcze, dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego. Uproś łaski dla sióstr i braci zakonnych, aby wiernie naśladowali Twojego Syna Jezusa Chrystusa i z zapałem wypełniali swoje powołanie. Obdarz ich mocą Ducha Świętego, aby byli dla nas świadectwem wiary i miłości. Amen.