Na pielgrzymim szlaku

Pielgrzymka Sióstr do Świnic Warckich i Głogowca.

W Świnicach Warckich, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza, 27 sierpnia 1905 roku została ochrzczona Helena Kowalska, która później przyjęła imię zakonne Faustyna. W Głogowcu znajduje się dom rodzinny świętej Faustyny, gdzie mieszkała do 16 roku życia.