Obozy wakacyjne z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Od kilku lat siostry służebniczki wyjeżdżają – w ramach wolontariatu – na obozy letnie ze stypendystami i podopiecznymi Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku trzy siostry Prowincji Łódzkiej: s. Anna Janaszkiewicz, s. Maria Kacprzak i s. Paulina Mazurek posługiwały dzieciom i młodzieży w czasie wakacyjnych wyjazdów i spotkań.

S. Maria Kacprzak brała udział w obozie stypendystów Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” który odbywał się w dniach 16-19 sierpnia w Gnieźnie. Fundacja każdego roku organizuje rekolekcje dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości objętych programem stypendialnym. Młodzież uczestnicząca w „rekolekcjach” w Gnieźnie pochodziła z czterech diecezji: gnieźnieńskiej, toruńskiej, kaliskiej oraz poznańskiej. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Jestem w Kościele” i zapraszało młodych do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu Kościoła jak również przypominało, że Kościół to każdy z nas i jesteśmy za Niego odpowiedzialni. Czas obozu był okazją do wielu rozmów, dzielenia się radością, wzajemnego ubogacania oraz czasem modlitwy. Była także możliwość zadawania pytań obecnym na rekolekcjach siostrom, w tym s. Marii. Szczególnym momentem była Eucharystia odprawiona przez abp. Wojciecha Polaka oraz wspólny obiad. Z kolei s. Paulina Mazurek brała udział w obozie stypendystów Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” w Częstochowie w dniach 30 czerwca – 4 lipca, a s. Anna Janaszkiewicz w Dubiecku w dniach 18-21 sierpnia. Wrażeń i miłych spotkań było bardzo dużo, jak to zwykle bywa w wakacje.