„Pracuj i broń Polski jak skarbu wielkiego”

12 listopada przedszkolaki z Publicznego Przedszkola im. E. Bojanowskiego wraz z rodzinami uczestniczyły we Mszy Świętej w intencji naszego kraju. Po Eucharystii zaprezentowały piękny program artystyczny o tematyce patriotycznej, oparty o fakty z życia Ojca Edmunda – wielkiego patrioty.