Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia

W niedzielę 14 stycznia członkowie Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego wraz z duchowym opiekunem wspólnoty ks. Grzegorzem Kopytowskim, a także s. Małgorzatą Ochęduszko zebrali się na świątecznym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej mszy świętej. Oprócz tradycyjnego połamania się opłatkiem, czas umiliła nam s. Leonia Sidor, a wspólne kolędowanie z siostrami wspólnoty domu prowincjalnego pomogło ucieszyć się na nowo z narodzenia Pana.

Serdecznie dziękujemy za obecność m.Annie Potręć oraz proboszczowi parafii ks. Jarosławowi Paterowi.