Złoty Jubileusz s. Marii Grubby

Ks. Jan Twardowski mawiał, że jubileusz to szczególny dar Boga, to uroczystość wzruszająca, chwila niecodzienna i wyjątkowa. To wreszcie czas radosnego świętowania i dziękczynienia, refleksji i wspomnień. 27 sierpnia br. w Krasynmstawie tę wyjątkową chwilę przeżywała s. Maria Grubba świętująca jubileusz 50 – lecia życia zakonnego. Na uroczystej Mszy Świętej zgromadziły się Siostry z pobliskich wspólnot, jak również przybyłe: z Łodzi: – m. Anna Potręć, s. wikaria Stanisława Pociecha; z Gdańska – rodzona siostra Dostojnej Jubilatki, s. Jadwiga Grubba i z Częstochowy – s. Barbara Kaczmarczyk. S. Maria nie kryła wzruszenia i wdzięczności za dar powołania i przeżyte lata w Zgromadzeniu. Wszyscy uczestnicy jubileuszu otaczali Drogą Siostrę modlitwą, radością i siostrzaną miłością. Na dalsze lata służby Bogu i bliźnim życzymy siostrze Marii wielu łask, siły i zdrowia – niech Ci Pan błogosławi.