Dzień IX nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Nasz Ojciec

Nazywamy Cię, Błogosławiony Edmundzie, naszym Ojcem, bo Zgromadzenie przez Ciebie założone otaczasz ojcowską opieką. Dziękujemy Ci, Ojcze Edmundzie, za Twoją autentyczną miłość, którą nas nieustannie obdarzasz. Bóg powołał Cię do duchowego ojcostwa wobec nas. Dziękujemy Ci za Twoje świadectwo dojrzałej odpowiedzialności, za cierpliwe czekanie na nasz rozwój, za dzielenie się swoim duchowym bogactwem, za stawianie wymagań, za troskę nam okazywaną. Wiemy, Ojcze, że nadal nas kochasz, jako wspólnotę osób bliskich Twemu sercu. Potrzebujemy Twej Ojcowskiej dłoni, która przeprowadzi nas bezpiecznie wśród przeciwności życia. Potrzebujemy Twego serca wrażliwego na najcichsze wołanie o pomoc. Pochyl się nad nami z miłością i bądź orędownikiem u Ojca Przedwiecznego, który jest w niebie. Amen.