Dzień VIII nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Jednoczący wielu wokół dobra

Ojcze Edmundzie, Ty wiedziałeś, że sam nie zaradzisz ludzkiej nędzy, dlatego poszerzałeś krąg ludzi dobrej woli, którzy, wspólnie z Tobą przeciwstawiali się tej nędzy. Potrafiłeś angażować innych w sprawach dobrych, chciałeś zapobiec obojętności na potrzeby bliźnich, pokonać bariery nieufności, usuwać wzajemne uprzedzenia i mozolnie budować międzyludzkie więzy. Nam – Służebniczkom – pozostawiłeś gorące pragnienie, abyśmy trwały we wzajemnej miłości. Słabnącymi ustami powtarzałeś: „ kochajcie się”. Wiedziałeś, że świadectwo miłości we wspólnocie, zgromadzonej w imię Chrystusa, jest gwarancją owocnego apostolstwa, że wzajemna miłość – to potężne ogniwa dobra, które złączone razem, tworzą mocny łańcuch, który unieszkodliwia zło. Ojcze Edmundzie – Serdecznie dobry Człowieku, pociągający innych ku dobru, naucz nas takiej miłości wzajemnej, która raduje Boże serce i zsyła na ludzi Boże błogosławieństwo. Amen.