JESTEŚMY RAZEM – półkolonie w Szczecinie

Przez cały lipiec w Placówce Wsparcia Dziennego „Święta Rodzina” w Szczecinie odbywały się półkolonie pod hasłem: JESTEŚMY RAZEM, w których wzięło udział 52 dzieci w tym 32 dzieci ukraińskich. Uczestnicy mieli zapewnionych wiele atrakcji, m.in.: zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne i animacyjne oraz wyjścia i  wycieczki. Codziennie towarzyszyła im modlitwa, zabawa oraz ciepłe posiłki. Za całość odpowiadała s. Izabela Jasińska – kierownik placówki.

Siostra Izabela wraz z opiekunami, wolontariuszami i dziećmi dziękuje Panu Bogu za bezpieczne, udane i pełne przygód kolonie, które jeszcze długo pozostaną w pamięci. Wyrazy serdecznej wdzięczności wszyscy uczestnicy składają także Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej za okazaną pomoc i wsparcie – DZIĘKUJEMY!