Jubileusz 100-lecia

15 sierpnia 2022 roku w Częstochowie wspólnota Sióstr Służebniczek przy ul. Kazimierza 11a przeżywała Jubileusz – 100 lecia życia s. Teresy Przybysławskiej. W uroczystościach wzięła udział M. Anna Potręć, Przełożona Prowincjalna Prowincji Łódzkiej wraz z siostrami z Łodzi, Siostry z pobliskich wspólnot służebniczek oraz Ojcowie Paulini z Jasnej Góry. Dostojna Jubilatka nie kryła radości
i wdzięczności za dar życia i powołania. Była szczęśliwa, że dożyła tego dnia i zapewniała wszystkich
o swojej modlitwie.