Służebniczki na drodze synodalnej Kościoła

Kilka słów o Synodzie…

W Archidiecezji Łódzkiej kilkanaście zespołów synodalnych tworzyły różne zgromadzenia zakonne. Siostry zbierały się, aby odpowiedzieć na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka i wejść w proces zatytułowany „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Jeszcze do końca kwietnia mamy czas, aby w zespołach synodalnych dzielić się swoim doświadczeniem wiary i refleksją dotyczącą życia chrześcijańskiego w Kościele. Do końca kwietnia mamy przedłożyć wspólną syntezę dla Grupy Roboczej. (s. Maria Gruszka)