Plac zabaw miejscem spotkań i rekreacji przy Domu Zakonnym w Liskowie etap II

W ramach konkursu „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”  plac zabaw dla  dzieci  Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek został doposażony w nowy sprzęt, który będzie pomagać dzieciom rozwijać  sprawność ruchową.