Dzień II nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Gorliwy czciciel Eucharystii

Dla Ciebie, nasz Ojcze, Eucharystia była centrum życia, najważniejszym wydarzeniem dnia. Z ołtarza czerpałeś energię potrzebną na każdą chwilę. Eucharystię przyjmowałeś jako najwyższy skarb, dar Bożej miłości. Doceniałeś wielką wartość częstej Komunii św. i pragnąłeś, aby inni także zrozumieli jak cenny to Dar. Ojcze, spędzałeś w kościele długie godziny, a siła czerpana z Eucharystii prowadziła Cię do ludzi, którym służyłeś, bo w nich widziałeś Jezusa. Ojcze Edmundzie, bądź przykładem żarliwej wiary i ucz nas zrozumienia i umiłowania Tajemnicy Eucharystii. Spraw swoim wstawiennictwem, byśmy stale posilając się Chlebem Życia, doszły do ostatecznego celu — do przebywania z Jezusem przez całą wieczność. Amen.