Dzień III nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Oddany czciciel Maryi Niepokalanej

Błogosławiony nasz Ojcze, całe Twoje życie naznaczone było głęboką czcią dla Bożej Matki. Do Niej przychodziłeś w każdym smutku. Jej oddawałeś swoje dążenia i plany. Wiedziałeś, nauczony doświadczeniem swego życia, że Jej można zaufać. Często, rozważałeś tajemnice życia Maryi, innych uczyłeś Ją kochać, a gdy rodziło się Zgromadzenie nazwałeś je – Służebniczkami Maryi. Pragnąłeś, by nad każdą ochronką królowała Maryja z Jasnej Góry, a wewnątrz rozbrzmiewała pieśń „Bogurodzica” i echo modlitwy różańcowej oraz loretańskiej litanii. Ojcze Edmundzie, naucz nas kochać Maryję, jak Ty Ją kochałeś, wziąć Ją do siebie, tak aby Maryja przygotowała miejsce dla Jezusa w naszych sercach i zaprowadziła nas na wieczną ucztę miłości do Królestwa Niebieskiego. Amen.