Dzień IV nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Człowiek żarliwej modlitwy

Ojcze Edmundzie, zwracamy się do Ciebie jako przykładu prostej i głębokiej modlitwy. Całe Twoje życie było nią przepojone. Modlitwa była siłą do rozległego działania dla dobra bliźnich. Potrafiłeś modlić się „już nie słowami i myślą, tylko samym sercem i pełnością ducha” (30.08.1854). U kresu życia trwałeś w nieustannej modlitwie w zjednoczeniu z Bogiem – „modlitwę kończę – którą nie wiem kiedy zacząłem” (Wspomn. S.36). Naucz nas, Ukochany Ojcze, takiej żarliwej i przemieniającej modlitwy. Pragniemy, jak Ty, harmonijnie łączyć działanie i kontemplację. Wyproś nam u Boga łaskę modlitwy nieustannej, byśmy pracując dla bliźnich, trwały zawsze przed Bożym obliczem. Amen.