Dzień VI nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Serdecznie dobry Człowiek

Ojcze Edmundzie, byłeś człowiekiem o sercu niezmiernie wrażliwym na potrzeby innych, na ich duchową i materialną nędzę. W pamięci ludzi zapisałeś się jako człowiek miłosierny, nie zaniedbujący żadnej okazji do pomocy potrzebującym. Przez Twoje ręce działała Opatrzność wobec dzieci, chorych i ubogich. Ojcze, Ty potrafiłeś kochać tych, którymi inni gardzą, „przegranych” w oczach tego świata, biednych, którzy Cię otaczali. Oni garnęli się do Ciebie, ponieważ dostrzegali Twoją dobroć i wrażliwość na ich potrzeby. Wyjednaj nam Ojcze Edmundzie, łaskę serca otwartego, byśmy w biednych dostrzegli rysy Chrystusa — bezbronnego w stajence i cierpiącego na krzyżu. Serdecznie dobry Człowieku – módl się, by na końcu życia i o nas można było powiedzieć: całe ich życie, „to jeden wątek miłości, to ciągła pamięć o tym, który cierpi a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie”. Amen.