Dzień VII nowenny do bł. Edmunda Bojanowskiego

Wzór cierpliwości w przeciwnościach

Błogosławiony Ojcze Edmundzie, w swoim życiu wielokrotnie doznawałeś różnych trudnych sytuacji; przeżywałeś je na kolanach, polecając się Bogu: „Poszedłem zanieść Bogu w ofierze moje zbolało serce. Modliłem się gorąco, ale nie słowami, nie myślą tylko wyprężonym uczuciem całego serca. Prosiłem Boga najmiłosiemiejszego, aby dał mi łaskę wytrwałości i zupełnego zgadzania się z Jego wolą świętą” (27.05.1853). Ojcze, Ty jesteś dla nas wzorem postępowania, gdy nadchodzą przeciwności: choroba, podejrzenia, nieprzychylne osądy, niepewność, ciężka sytuacja materialna. Pokazałeś nam swoim życiem, że warto zawierzyć Bogu i dać się prowadzić, bo Bóg jest Miłością i chociaż dopuszcza czasem niezrozumiałe wydarzenia, nigdy nie zawiedzie. Naucz nas Ojcze takiej cierpliwości w chwilach próby, jaką Ty miałeś, byśmy zwycięsko przeszły przeciwności życia i spotkały się z Tobą na uczcie wiecznej radości w niebie. Amen.