Piękne są nasze barwy ojczyste…

Serdecznie dobry człowiek jednoczący wielu wokół dobra…

We wtorek 16 listopada dzieci z Przedszkola w Liskowie świętowały imieniny Patrona Przedszkola bł. Edmunda Bojanowskiego. W tym szczególnym dniu podczas porannej modlitwy wyraziły wdzięczność Panu Bogu za jego życie: miłość do dzieci, chorych i biednych. Podczas dnia  nie zabrakło niespodzianek, były Edmundowe  pierniczki
i bułeczki. Zwieńczeniem świętowania był smaczny tort przedstawiający budynek naszego przedszkola.

17 listopada  w godzinach wieczornych personel przedszkola przeżywał z bł. Edmundem  wieczór skupienia. W kaplicy Sióstr  pod przewodnictwem wikarego ks. Krzysztofa Swata , została odprawiona dziękczynna  Msza św. W homilii celebrans  podkreślił ważność posługi każdej uczestniczącej powołując się na słowa z dziennika Edmunda „Pracuj duszą, miłując Boga nade wszystko, pracuj sercem ćwicząc się w miłości bliźniego, pracuj myślą trzymając ją nie nieoderwaną od krzyża Chrystusowego…”. Podkreślił iż, każda osoba pracująca
w przedszkolu ma uczestnictwo w dziele, którego prekursorem jest błogosławiony. Obecność w tej posłudze nie jest przypadkowa, ale wynika z planu Bożego. Kapłan zachęcił do  ufności w Opatrzność Bożą , której  przykładem jest Edmund Bojanowski. Po Mszy św. w ramach dziękczynienia  została odmówiona litania do błogosławionego, w której  uczestniczki powierzyły swoje życie i swych najbliższych. W drugiej części personel przedszkola  zgromadził się na agape przy Edmundowej kawie i ciastku . S. dyrektor  złożyła podziękowanie  wszystkim pracownikom za trud i piękną pracę każdego dnia na rzecz dzieci. Szczególne  wyrazy uznania: dyplom  i nagrodę  dyrektora przekazała  do 4 – ch pracowników (2-ch nauczycieli i 2-ch pracowników obsługi) za ofiarną i pełną poświęcenia pracę.

Błogosławiony Edmundzie, Miłośniku dzieci, módl się za nami, abyśmy umieli rozpoznawać w każdym człowieku obraz Boga samego. Niech dzieci odnajdują w swoich rodzicach przykład wzajemnego szacunku i miłości, wrażliwości i delikatności, empatii i życzliwości. Niech z takim doświadczeniem wejdą w dorosłe życie.